Palvelut

palvelut kojootti design, mainonnan suunnittelua

Kojootti Design on mikkeliläinen yhden naisen mainostoimisto, joka tarjoaa mainonnan suunnittelua sekä laaja-alaisesti graafisen suunnittelun palveluita kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Sydäntä lähellä on erityisesti uusien yrittäjien sekä pienyritysten auttaminen erottautumaan markkinoilla. Jos viestiltäsi puuttuu visuaalinen ilme, ota yhteyttä, niin katsotaan mitä voimme asialle tehdä! Kyse voi olla yksittäisestä työstä tai pidempiaikaisesta kumppanuudesta.

Mitä graafinen suunnittelu on?

Graafinen suunnittelu tarkoittaa käytännössä ulkoasun suunnittelua viestillesi. Se voi olla mainonnan suunnittelua, painotuotteiden suunnittelua, sähköisten medioiden ulkoasujen suunnittelua, kuvittamista, yritysilmeen suunnittelua, pakkaussuunnittelua jne. Alla listattuna palveluita, mitä tarjoan. Se voi olla myös jotain tuon listauksen ulkopuolelta!

Logo
Yritysilme
Graafinen ohjeisto
Käyntikortit
Esitteet
Flyerit
Julisteet
Lehtimainokset
Taittotyöt (esim. kirjan, lehden tai kuvaston suunnittelu- ja taittotyöt)
Banderollit
Nettibannerit
Sosiaalisen median kuvat/mainokset/sivut (Facebook & Instagram)
Www-sivujen suunnittelu
Kuvitukset
Pakkausten ulkoasujen suunnittelu
Ikkunateippausten suunnittelu

Yritysilme on tärkeä.

Yrityksen ilme luo ensivaikutelman.

Yritysilmeellä on todella suuri merkitys yrityksen imagolle ja uskottavuudelle. Yhtenäinen visuaalinen ilme kaikessa yrityksen viestinnässä lisää mm. tunnistettavuutta ja auttaa erottautumaan kilpailijoista. Huolella suunniteltu ilme kestää aikaa sekä taipuu eri materiaaleihin aina nettisivuista ikkunateippauksiin.

Logo

Logo tehdään edustamaan yritystäsi (tai tapahtumaasi / kampanjaasi). Se antaa yrityksellesi kasvot. Logo viestii yrityksen toimialasta ja esim. hintamielikuvasta. Uniikki logo lisää yrityksen tunnistettavuutta ja hyvin suunniteltu logo on pitkäikäinen ja taipuu eri materiaaleihin.

Logon uudistus

Joskus kuitenkin tulee eteen, että syystä tai toisesta on tarve päivittää vanha logo. Logon uudistamisessa on aina huomioitava jollain tavalla jo olemassa oleva brändi. Vanhaa logoa voidaan lähteä uudistamaan hienovaraisesti säilyttämällä siitä jotakin vanhaa ja tuttua, tai sitten aloitetaan täysin puhtaalta pöydältä ja unohdetaan vanha kokonaan! Se kuinka toimitaan on aina tapauskohtaista.

Yritysilme

Yrityksen ilmeellä tarkoitetaan värimaailmaa, typografiaa ja muita visuaalisia elementtejä, joita käytetään johdonmukaisesti kaikessa yrityksen viestinnässä aina nettisivuista esitteisiin jne. Yritysilmeellä on iso merkitys imagollesi – huolella suunniteltu ilme antaa yrityksestäsi ammattimaisen kuvan, erottaa sinut kilpailijoistasi ja lisää uskottavuutta. Hyvin suunniteltu yritysilme on pitkäikäinen ja se taipuu hyvin eri kanaviin.

Yritysilme pitää käytännössä sisällään:

  • Logon suunnittelun
  • Muut graafiset elementit
  • Typografian (eli fonttien) määrittelyn
  • Väri- ja kuvamaailman määrittelyn
  • Lomakkeiden (esim. kirjepohjan) suunnittelun
  • Käyntikorttien suunnittelun
  • Www-sivujen suunnittelun
  • Graafisen ohjeiston

Se voi olla myös vain osa edellä mainituista materiaaleista – räätälöidään juuri sinun tarpeisiisi sopiva paketti!


Painotuotteiden suunnittelu

Suunnittelen painovalmiita aineistoja kaikkiin tarpeisiin (esim. esitteet ym. taittotyöt, julisteet, kortit, pakkaukset, teippaukset jnejne). Voin tarvittaessa hoitaa puolestasi yhteydenpidon suoraan painoon, pyytää tarjoukset jne. Tarkistan myös itse mielelläni aina painosta tulleen vedoksen ennen lopullista painatusta. Minulla on erityisesti painotuotteiden suunnittelusta vankka kokemus sekä vahva ymmärrys eri materiaaleista ja erityyppisten painotöiden teknisistä vaatimuksista.

Sosiaalinen media = some (Facebook & Instagram)

Sosiaalinen media on vallannut alaa markkinointikanavien kentällä jo vuosia, ja esim. Facebook onkin merkittävä mainoskanava tänä päivänä. Facebookia sekä Instagramia voi hyödyntää imagon luomiseen, mainontaan ja tiedottamiseen. Kummassakin kanavassa on omat erityispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon viestintää suunniteltaessa. Koska somessa tarkka kohdennus on mahdollista, voi sen avulla kasvattaa yleisöä suht huokeaan hintaan, ja näin ollen hyödyntää sitä myynnissä ja asiakassuhteiden luomisessa.

Verkkosivujen suunnittelu

Hyvän verkkosivun tulisi kertoa yrityksestäsi se oleellisin heti, kun sivuille saavutaan (kuka, mitä, miten). Selkeä oman yrityksesi näköinen ulkoasu ja toiminnallisuuksiltaan helppokäyttöinen sivusto, joka skaalautuu aina laitteen mukaan (responsiivisuus), palvelee kävijää parhaiten.

Käyttäjäystävällisyys
Nykypäivänä, kun eletään vahvasti nettimaailmassa, käyttäjäystävällisyys ja nopea tiedon löytäminen on entistä tärkeämpää. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että mitä useamman klikkauksen takana jokin asia on, sitä helpommin kävijä jättää asian kesken / selvittämättä.

Brändimielikuva
Ammattimaisen näköiset nettisivut toimivat käyntikorttina verkkomaailmassa ja vahvistavat mielikuvaa yrityksesi brändistä sekä auttavat erottautumaan kilpailijoista.